Αρχιμήδης

Φροντιστήριο Γ. Μ. Σπηλιώτη

Γενικές πληροφορίες > Ομογενείς

Ομογενείς


  •   Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
  •   Τμήματα 5μελή ή 10μελή
  •   Η ύλη ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου - αρχές Αυγούστου και ακολουθεί άλλη μια επανάληψη.
Διαθέτουμε έμπειρους καθηγητές, ειδικευμένους στις εισαγωγικές εξετάσεις.
Διαθέτουμε άψογη οργάνωση. Το φροντιστήριο διευθύνεται προσωπικά από τον μαθηματικό – συγγραφέα Γ. Σπηλιώτη, με πολυετή πείρα στη διδασκαλία και οργάνωση φροντιστηρίου.
Αποδίδεται πολύ μεγάλη σημασία στα γραπτά διαγωνίσματα, τα οποία και ενδεικτικά δείχνουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο υποψήφιος.
Ο υποψήφιος ελέγχεται καθημερινά ως προς την μελέτη και την απόδοσή του.

 

Ποιο είναι το φροντιστήριό μας

Είναι ένα φροντιστήριο από τα ελάχιστα των Αθηνών που είναι ειδικευμένα στις γενικές εξετάσεις των ομογενών. Έχουμε πλήρως ενημερωθεί για τις νέες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και έχουμε πλούσιο αρχείο σημειώσεων και βιβλίων που είναι προσαρμοσμένα στο νέο σύστημα εξετάσεων.

Τα προσόντα του φροντιστηρίου μας είναι:

 

Έχουμε πλήρες αρχείο θεμάτων όλων των προηγούμενων ετών.

  

  

Έτσι μΆ  αυτή την οργάνωση, αλλά και τη συμπαράσταση και μελέτη του υποψηφίου η επιτυχία είναι βέβαιη.

Το φροντιστήριό μας είναι και φοιτητικό, οπότε παρέχεται πλήρης κάλυψη και βοήθεια σε οποιοδήποτε μελλοντικό πρόβλημα του φοιτητή, πράγμα όχι σπάνιο στους ομογενείς.

Πρόγραμμα

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2015

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣΘΕΤΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθηματικά

5 ώρες

Αρχαία Ελληνικά

5 ώρες

Φυσική

4 ώρες

Νεοελλην. Λογοτεχνία

3 ώρες

Χημεία

3 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Βιολογία

2 ώρες

Λατινικά

3 ώρες

Νεοελλην. Γλώσσα

4 ώρες

Νεοελλην. Γλώσσα

4 ώρες

Διαγώνισμα

3 ώρες

Διαγώνισμα

3 ώρες

Σύνολο

21 ώρες

Σύνολο

21 ώρες


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6 + 3 ωρών εβδομαδιαία

 


 Έναρξη: Μέσα Ιουνίου 2015

 Λήξη: Έως και την παραμονή των εξετάσεων

 Ημέρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως και  Παρασκευή

(Διακοπή 10 εργασίμων ημερών τον Δεκαπενταύγουστο)

Τμήματα ολιγομελή

Υπομενού