ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

 

Ποιο είναι το φροντιστήριό μας
 
Είναι ένα φροντιστήριο από τα ελάχιστα των Αθηνών που είναι ειδικευμένα στις γενικές εξετάσεις των ομογενών. Έχουμε πλήρως ενημερωθεί για τις νέες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και έχουμε πλούσιο αρχείο σημειώσεων και βιβλίων που είναι προσαρμοσμένα στο νέο σύστημα εξετάσεων.
 
 
Τα προσόντα του φροντιστηρίου μας είναι:
 
  •   Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
  •   Τμήματα 5μελή ή 10μελή
  •   Η ύλη ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου - αρχές Αυγούστου και ακολουθεί άλλη μια επανάληψη.
  • Έχουμε πλήρες αρχείο θεμάτων όλων των προηγούμενων ετών.
  • Διαθέτουμε έμπειρους καθηγητές, ειδικευμένους στις εισαγωγικές εξετάσεις.
  • Διαθέτουμε άψογη οργάνωση.
  • Το φροντιστήριο διευθύνεται προσωπικά από τον μαθηματικό – συγγραφέα Γ. Σπηλιώτη, με πολυετή πείρα στη διδασκαλία και οργάνωση φροντιστηρίου.
  • Αποδίδεται πολύ μεγάλη σημασία στα γραπτά διαγωνίσμα
  • Ο υποψήφιος ελέγχεται καθημερινά ως προς την μελέτη και την απόδοσή του
 
 
  Έτσι μʼ αυτή την οργάνωση, αλλά και τη συμπαράσταση και μελέτη του υποψηφίου η επιτυχία είναι βέβαιη!